Pembimbing

Diana Susyari Mardijanti, Yattini

Tim Peneliti

Alkindi Bintang Akhsan, Hutapea, Fenesia Cleopatra, Tsaqila Tammanisa, Vanya Kalinda Dewani