2020-24

Pengaruh Kandungan Logam Yang Terkandung Dalam Sabun Terhadap Daya Hantar Listrik